جزئیات دوره ها

عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه دوره ظرفیت مرکز آموزش عملیات
کاربرد اصول کیفیت در کاهش ضایعات یکشنبه 11 اسفند 1398 یکشنبه 11 اسفند 1398 150000 تومان 1/50 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
هدف گذاری و تاثیر انگیزش در بهره وری پنجشنبه 8 اسفند 1398 پنجشنبه 8 اسفند 1398 رایگان 11/60 اداره کل استاندارد خراسان شمالی
نیاز های روان شناختی و آرامش در شرایط بحرانی و دشوار پنجشنبه 15 اسفند 1398 پنجشنبه 15 اسفند 1398 رایگان 9/60 اداره کل استاندارد خراسان شمالی